Spånga Pendeltågsstation

Interferens

Skissförslag till inbjuden tävling om vänthallens utformning Spånga Pendeltågsstation 2002

INTERFERENS betyder samverkan av vågrörelser.
Jag har försökt beskriva människors böljande rörelse fram igenom en passage.
Man kan associera till själva rörelsen, till en farkost som bärs fram eller som ett brobygge med sitt gallerverk av spända vajrar.
Konstruktionen har en tydlig form och ger en grafisk effekt. Med den centrala placeringen avtecknar det sig mot ljust hållna släta klinkerväggar och ett terassogolv där svarta lister i olika bredd ger intryck av skuggverkan och tyngd åt ”staketet” som dramatiseras genom ett dolt fiberljus underifrån.
Formen löper mellan gång och rulltrappa och bildar med sitt dubbla lager av spända vajrar blandat med rundstång ett ständigt varierande interferensmönster avhängigt av den vinkel man befinner sig i, i förhållande till staketet. Man rör sig både i höjd och sidled utefter staketet vilket betyder att även intrycket av täthet förändras.