dec31 2020

Mars 2021  Från ateljén : P
å Topp, En serie textila collage under arbete

Som en envis trädgårdsmästare – inom det textila fältet.

Av textilier i olika former och stadier av förfall, växer nya varianter fram. Installationer och objekt, som tar rummet i anspråk. Collage och fotografi överförda på glasartade tyger. Tillsammans bildas lätt skruvade verkligheter i pågående utveckling. Själva processandet blir ett sätt att bärga mening ur materialet. Teman som återkommer är tid och förgänglighet, liksom återbruk och logistik. Och så lusten, själva handhavandet I sej, att kunna överföra den känslan till andra, den är viktig!