finnisage-blue-web

Som en envis trädgårdsmästare – inom det textila fältet.

Av textilier i olika former och stadier av förfall, växer nya varianter fram. Tillsammans bildar de lätt skruvade verkligheter i en pågående utveckling. Visst åker bort annat kommer till. Själva konstprocessandet blir ett sätt att bärga mening ur materialet. Teman som återkommer I utställningar och uppdrag är överflöd, konsumtion, liksom återbruk och logistik. Hem och natur finns där också. Och så lusten, själva handhavandet I sej, att kunna överföra den känslan till andra, den är viktig!