Points of departure

 En rad händelser inom det textila fältet Stockholm sept.2010
IN TOUCH – The Royal Art Project 11-18 sept. 2010 Britta Carlström och Monica Nilsson

Del 1

Avsikten med vårt projekt In Touch är att skapa en länk mellan två oförenliga världar, det kungliga slottet och korvkiosken. Samtidigt träder dessa fram; den upphöjda och den folkliga. De speglar sej i varandra. För att få tillstånd att angöra linan mellan de båda huskropparna har vi vänt oss till kung Carl Gustav och till kioskägaren på Mynttorget med en förfrågan. Runar Finnman på Kalasglass har varit mycket samarbetsvillig. Från slottets sida har det däremot dröjt med ett besked och vår ansökan har löpt mellan olika ämbetsmän inom slottets förvaltning. Den 1 sept. fick vi ett avslag utan motivering från Hans Kunglig Majestät.

Del 2

Som en fortsättning och avslut på projektet väljer vi att utforma linan i sin helhet och förankra den i kioskens tak. Kanske kan kungen se den från sitt fönster… Vi redovisar även idéskisser vid kiosken och ger den vårt tribut genom att med konstens hjälp rycka den ur stadsbildens anonymitet under en veckas tid. Projektet är en del av Points of Departure: textiles here and now. www.pointsofdeparture.se