Flykt – en bildsatt historia

Texten är hämtad från Willy Kyrklunds novell Fuga. Ibland är den ordagrant återgiven. Ibland har jag svävat ut i egna fantasier, med Willy som ledsagare längs ensliga skogsvägar. Med kamera tillhands.

Här nedan visas några uppslag ur boken.