Fältvägen 1

Fältvägen 1 Äldreboende i Torvalla, Östersund

”NÄSTAN SOM HEMMA”, sa PB

År 2009
Wilhelm Peterson-Berger och hans hem, Sommarhagen, med dess rika utsmyckningar och ombesörjande av detaljer, utsikten, musiken, kärleken till Jämtland och naturen, bildar en helhet. Med PBs torra humor och en viss faiblesse för det romantiska  och storvulna är det oemotståndligt som inspirationskälla.
Mina intryck därifrån ligger till grund för ett verk i två delar: En hylla, vars textila innehåll bildar uppförstorade bildfragment och en ljuslåda föreställande PBs utsikt över Oviksfjällen

 Verket finns i entrén och mäter 420 x 250cm