Skrida till verket

Almgrens Sidenväveri och Museum, Stockholm
24 sept – 6 nov. 2015

 Charles Koroly, Monica Nilsson*, Lotte Nilsson Välimaa,
Anna T Wolgers, Ulf Edberg, Inger Bergström, Leuyn Wang
Sju konstnärer har  skridit in i sidenväveriet på Repslagargatan. De har tagit del av historia och samtid, berättelser, fantasier och associationer. Att skrida till verket skulle kunna tolkas som en aktiv handling i en konstnärlig process – konstnären som går från tanke till handling. Materialet i händerna, idéer som verkställs.
Jag bidrog med projektet SONJA OCV MONICA
Utgångspunkten är den skivspelare som jag konfiskerade från grovsoporna vid ateljén. Där föddes idén att spinna garn på skivspelare. Projektet växte till en installation med opmönstrade skivtallrikar. När alla är igång samtidigt snurrar det till ordentligt! På spelarna spinner jag färggranna ”lianer” i långa banor. Titeln Sonja och Monica anspelar på ett samarbete med Sonja Enbuske, väverska på Almgrens Sidenväveri. Sonja väver och jag spinner. Jaquardvävstolen, en äldre teknisk uppfinning av stor precision möter på så sätt en nutida lite galen variant, där skivspelare producerar silkeslena korvar av tunn tråd. Två generationskamrater med skilda erfarenheter möts i en kreativ process. Sonja och Monica, våra namn får personifiera 2 olika hållningar, men även att vi rockar fett tillsammans.