Skrida till verket

 

Almgrens Sidenväveri och Museum, Stockholm

24 sept – 6 nov. 2015

 Charles Koroly, Monica Nilsson*, Lotte Nilsson Välimaa,
Anna T Wolgers, Ulf Edberg, Inger Bergström, Leuyn Wang

Sju konstnärer har  skridit in i sidenväveriet på Repslagargatan. De har tagit del av historia och samtid, berättelser, fantasier och associationer. Att skrida till verket skulle kunna tolkas som en aktiv handling i en konstnärlig process – konstnären som går från tanke till handling. Materialet i händerna, idéer som verkställs. Skrida till verket är aktivitet – vi kommer till skott.
FAS och Almgrens sidenväveri har inlett ett treårigt samarbete 2014-2017 under namnet Siden och samtid. En arena skapas för samtida textil konst där FAS står för arrangemang och Almgrens för inramning och miljö.  Skrida till verket är den tredje utställningen i serien.