Rum för resande

Utställning tillsammans med Britta Carlström i Haninge Konsthall 2005

Britta Carlström och Monica Nilsson har stämt möte i en fragmentarisk interiör och inbjuder oss att ta den i besittning. Vi känner igen sängen, bordet, fönstret och en ställning med kläder. Men de bekanta föremålen inger osäkerhet. I det tillfälliga rummet har drömmar, förhoppningar, längtan och erfarenheter satt spår och avtryck i vardagliga objekt.

Margareta Klingberg (utdrag ur längre text)