Ta Hand Om

Galleri Se Konst, Falun
12 maj  – 2 juni 2018

Textila fragment , kläder och personlig rekvisita lyfts in i utställningsrummet. Hopvikt, travat och noggrant formerat.
Ett dubbelt sätt att se på textil, laddat av minnen, och samtidigt formellt.
I samspel med lätta fotobaserade collage som vittnar om tid och förgänglighet letar Monica Nilsson sej fram mot tygets väsen där historier och livsöden finns härbärgerade.
__