FAS going north

Örnsköldsviks Konsthall till den 22 november 2014.
Temat innebär en reflektion över Norrland. Ett tjugotal  av konstnärerna i FAS visar verk som spänner mellan djupt personliga minnen och naturskildringar, till andra med ett mer politiskt innehåll.

GRANENS NAMN ÄR NORRLAND
Det är titeln på Lotte Nilsson Välimaa, Anna Tegeström Wolgers, och min gemensamma  installation. Den består av en till souvenirplattor, uppsågad gran, (i hällregn). Granen som var 10m lång fälldes i Ullånger, i utställningen kompletterad med ett varsitt personligt tillägg; En granrock, en Teckning och en Bok. Min bok är ett projekt som sträcker sej bakåt i tiden och redovisas närmare under Projekt/Uppdrag.