Handhavet

Ahlbergshallen, Östersund  28 sept. -13 okt. 2019

Med textil som medel och motiv

Recension Konsttidningen Volym 2019-10-14